UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 17.12.2014
  • I følge de nye Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) utgitt av helsedirektoratet i 2010, anbefales det bruk av WHO vekststandard og nye vekstkurver utarbeidet i Bergen
    • For aldersgruppen 0-5 år anbefales å bruke vekstkurver basert på WHOs vekststandard (2006)
    • For aldersgruppen 6 - 19 år anbefales kurver basert på Vekststudien i Bergen (2009)1

Vekststudien i Bergen 2007

Skjemaene bygger på vekststudien i Bergen i 2007, publisert i tidsskrift for den norske legeforening i 20092
Her finnes også KMI-kurver for begge kjønn. KMI (kg/m2)= BMI
I aldersgruppen 0-4 år er det marginale forskjeller i dag sammenlignet med de originale percentilskjemaene som er i bruk
For eldre barn er det en økning i 50-percentilen for høyde med opptil 3,4 cm hos gutter og 2,5 cm hos jenter
For barn over 4 år har vekten i forhold til høyden økt
Kurvene for norske barn i 2007 ligger over WHO standardkurver for fødselsvekt, høyde, vekt og hodeomkrets

WHO percentilskjema

WHO har laget egne percentilskjema etter målinger i forskjellige etniske regioner, også norske data inngår. Materialet er hentet fra barn oppvokst i gode sosiale kår