UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Det er viktig at kroppens kjernetemperatur ikke blir for høy eller for lav. En temperatur på over 42 °C kan være dødelig.

  • Sist endret: 26.10.2009

Vi deler vanligvis kroppen inn i en indre del (kjernen) som består av sentralnervesystemet og indre organer, og en ytre del som består av huden og underhudsfettet. Mens kjernetemperaturen mer eller mindre holdes konstant, varierer hudtemperaturen i mye større grad. Kjernetemperaturen ligger som regel stabilt rundt 37 °C, men den kan variere 0,5 til 1,0 °C gjennom døgnet. Temperaturen er lavest tidlig på morgenen og høyest på kveldstid. Kroppens kjernetemperatur varierer dessuten med blant annet alder, kjønn, stress, hormonproduksjon, menstruasjonssyklus og muskelbruk.

Det er viktig at kroppens kjernetemperatur ikke blir for høy eller for lav. En temperatur på over 42 °C kan være dødelig. Årsaken til dette er at mange av kroppens enzymer slutter å fungere ved så høye temperaturer. Ved lave kroppstemperaturer kan blant annet sirkulasjonen og respirasjonen svikte. Kroppen tåler imidlertid lave temperaturer bedre enn høye. Det finnes faktisk mennesker som har overlevd med kroppstemperaturer helt ned i 15-20 °C.

For at temperaturen skal holdes konstant, kreves det at kroppens varmeproduksjon og varmetap er i balanse. Denne reguleringen foregår ved hjelp av hypothalamus, et avgrenset område i hjernen.