UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

aktive barn

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er anaerob og aerob forbrenning?

  • Sist endret: 26.10.2009

Muskelceller kan arbeide med moderat intensitet og tilstrekkelig tilførsel av oksygen (aerobt), eller de kan arbeide med høy intensitet og utilstrekkelig oksygentilførsel (anaerobt). Aerob forbrenning gir en effektiv og vedvarende høy energitilførsel til musklene. Anaerob forbrenning gir en kortvarig og mindre effektiv energitilførsel.

Glukose, fett og proteiner kan omdannes til energi i kroppen.

Aerob forbrenning

Aerob betyr ”med luft”. Denne prosessen benytter oksygen til å danne ATP. ATP er et molekyl som fungerer som ”drivstoff” i muskelarbeidet. ATP produseres i muskelcellenes energifabrikker, mitokondriene. Avfallsstoffene som dannes, er karbondioksid og vann.

Aerob energiomsetning er det gunstigste for kroppen i og med at de kjemiske prosessene i cellene da er i balanse. Eksempler på aktiviteter hvor aerob energiomsetning benyttes, er rolig sykling, svømming, jogging. Aerobe aktiviteter krever mindre energi per sekund enn anaerobe aktiviteter, men det totale energiforbruket vil gjerne overstige anaerobe aktiviteter siden vi kan fortsette med aerobe aktiviteter over lengre tid.