UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

glad

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ved hjelp av ulike muskler drar vi luft fra atmosfæren ned i lungene.

  • Sist endret: 26.10.2009

Ventilasjon er transport av luft inn og ut av lungene. Et åndedrett består av innånding og utånding.

Innånding (inspirasjon)

Inspirasjonen er en aktiv prosess. Det vil si at vi ved hjelp av ulike muskler drar luft fra atmosfæren ned i lungene. Den viktigste pustemuskelen er mellomgulvet (diafragma). Denne muskelen er kuppelformet og skiller brysthulen fra bukhulen. Ved inspirasjon trekker den seg sammen slik at kuppelen blir flatere. Dette fører til at brysthulen utvides.

Alle inspirasjonsmusklene bidrar til at brysthulen utvides. Lungene er festet til brystkassen ved hjelp av brysthinnen (pleura). Når brystkassen utvides, vil spalten mellom de to lagene i brysthinnen bli noe større slik at trykker i spalten synker. Dette undertrykket fører til at lungene dras ut sammen med brystkassen. Det lavere trykket i alveolene som skapes når lungene utvider seg, fører til at luft strømmer fra atmosfæren gjennom luftveiene til alveolene. Oksygen kan så passere gjennom alveolerveggen til kapillærene som ligger omkring alveolene.