UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Liljekonvall

Liljekonvall er en giftig plante

I 2005 hadde Giftinformasjonen totalt 3.478 akutte henvendelser angående barn som hadde spist eller blitt eksponert for planter. Heldigvis er det bare de færreste som blir dårlige, men bruk noen minutter på å lære deg hvilke planter du bør unngå å pynte med som småbarnsforelder.

  • Sist endret: 15.12.2014
  • Sist revidert: 15.12.2014

Heldigvis er de aller fleste plantene, buskene og trærne vi omgir oss med både ute og inne ufarlige, men det gjelder dessverre ikke alle. Dette er sjelden noe problem for voksne mennesker, men har du små barn, så er det viktig at du kjenner til hvilke planter som er giftige, og hva du skal gjøre dersom barnet ditt spiser av disse plantene.

Lette forgiftninger

På Giftinformasjonens hjemmesider er det listet opp nærmere 140 giftige planter. Av disse vil de fleste kunne gi ubehagelige symptomer, mens en håndfull er så giftige at de i verste fall kan føre til alvorlig forgiftning. Gro Cecilie Havnen ved Giftinformasjonen forteller at de i løpet av 2005 hadde 3.478 akutte henvendelser angående barn som hadde spist giftige planter. I knapt én prosent av disse tilfellene anså Giftinformasjonen at det var fare for alvorlig forgiftning, i to prosent av tilfellene var det fare for moderat forgiftning og i 18 prosent av tilfellene var det fare for lett forgiftning.

Havnen påpeker at de ikke har tall på det totale antallet barn i Norge som har spist giftige planter, men bare på de som har henvendt seg til Giftinformasjonen.

Selv om de giftige plantene ikke nødvendigvis er farlige, kan de føre til endel ubehag. Enten ved at de blir spist, eller ved at barnet får plantesaft på hud eller øyne. Typiske reaksjoner dersom et barn har fått i seg giftige mengder av en giftig plante, busk eller tre er kvalme, brekninger og andre mageproblemer. Dette er ofte kombinert med smerter på lepper, i munnen og i halsen.