UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

adhd - symptomer og tegn

Illustrasjonsfoto

Forkortelsen ADHD er en oversettelse av attention-deficit/hyperactivity disorder. Dette er en gruppe kroniske tilstander som begynner i barneårene, og som noen ganger varer til barnet blir voksen og kan vedvare i voksen alder.

  • Sist endret: 15.04.2014
  • Sist revidert: 15.04.2014

To hovedtyper symptomer

Symptomene ved ADHD kan deles i to hovedtyper: uoppmerksomhet og hyperaktiv-impulsiv atferd. Vanligvis sier vi at et barn har ADHD når de har seks eller flere symptomer innenfor hver kategori i minst 6 måneder. Disse symptomene må påvirke barnets funksjonsevne i høy grad i minst to sosiale miljøer - vanligvis hjemme og på skolen. Dette skal beskytte mot feildiagnostisering, problemet kan jo skyldes en spesiell lærer eller at det er vanskeligheter i forhold til foreldrene eller i familien. Barn som har problemer på skolen, men klarer seg fint hjemme, har ikke ADHD. Hos de fleste barn debuterer symptomene i 4 til 6 års alderen, skjønt symptomene noen ganger opptrer tidligere.

adhd

Symptomer og tegn på ADHD inkluderer det følgende: