UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Denne tilstanden kalles også allergisk rhinitt. Rhinitt betyr betennelse i neseslimhinnen. Det skilles mellom sesongavhengig rhinitt, også kalt høysnue, og helårsrhinitt.

  • Sist endret: 25.04.2013
  • Sist revidert: 25.04.2013

Hva er høysnue?

Allergisk nesetetthet eller rhinitt skyldes en allergisk reaksjon på stoffer som kommer i kontakt med neseslimhinnen. Den allergiske reaksjonen utløser en lokal betennelsesreaksjon, inflammasjon. Dette fører til kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese, nysing. Tilstanden kan også føre til reaksjoner fra andre organsystemer, spesielt øynene (60%).

Ved sesongavhengig rhinitt er det som regel bjørkepollen om våren og gresspollen om sommeren som er årsak til plagene. Ved helsårsrhinitt er støv eller dyrehår mer vanlige årsaker, og her er i tillegg tobakksrøyk en viktig faktor.