UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

Barn

Illustrasjonsfoto

Hvert år får 120 barn i Norge en eller annen form for kreft.

  • Sist revidert: 03.02.2011

30-40 av disse får leukemi- en ondartet sykdom i kroppens blodceller. Det er tre hovedtyper blodceller: Røde og hvite blodceller samt blodplater. Ved leukemi påvirkes en eller flere av disse celletypene, enten ved at det blir færre av dem eller at det blir altfor mange av dem (gjelder de hvite blodcellene).

Hva er leukemi hos barn?

Når antallet røde blodceller minker, får barnet blodmangel og blir trøtt og blekt. Minker antallet normale, hvite blodlegemer, blir infeksjonsforsvaret dårligere, og barnet kan få uklare feberepisoder og infeksjoner som ikke vil gå over. Hvis antallet blodplater minker, øker tilbøyeligheten til å blø, og barnet får lett blåmerker og kanskje også små blødninger i huden eller slimhinnene. Noen ganger kan man merke at bukomfanget er økt som en følge av at leveren og milten har vokst i størrelse. Skjelettet kan begynne å verke. Det er derfor ikke uvanlig at barnet har leddsmerter eller beinsmerter.

Forekomst

Hvert år får 30-40 barn i Norge leukemi. Til sammen får ca 120 barn i Norge en eller annen kreftsykdom hvert år. 8 av 10 barn med leukemi har såkalt akutt lymfatisk leukemi (ALL), og resten har akutt myelogen leukemi. (Lymfatisk og myelogen er betegnelser på to ulike typer hvite blodceller.) Den vanligste alderen for sykdomsangrep er 2-5 år.

Debattregler