UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Femten prosent av befolkningen får blindtarmbetennelse i løpet av livet.

  • Sist endret: 21.01.2013

Oftest er det personer i alderen 10-30 som får sykdommen. De fleste opereres med såkalt "kikkhulls-teknikk".

Hva er akutt blindtarmbetennelse?

Appendicitt

Betennelse i blindtarmen

Akutt blindtarmbetennelse (appendisitt) er en plutselig betennelse i blindtarmen. De typiske symptomene er smerter rundt navlen tidlig i forløpet. Gradvis, og innen ca. 12 timer flytter smertene seg til et område i nedre, høyre del av magen. Uvelhet og kvalme er vanlig, mange har en eller to episoder med oppkast. Magen kan være treg, men noen pasienter kan ha diaré. Feber rundt 38ºC er typisk.

Symptomene ved akutt betennelse i blindtarmen kan imidlertid variere mye avhengig av pasientens alder og blindtarmens beliggenhet. Hos eldre mennesker er plagene ofte mindre uttalte og mer diffuse, mens ved graviditet kan blindtarmen være forskjøvet slik at smertene oppstår høyere opp i magen.

Blindtarmbetennelse er en vanlig tilstand, og den forekommer hyppigst i aldersgruppen 10-30 år. Ca. 15 % av befolkningen blir rammet av denne sykdommen i løpet av livet. Årlig får vel 100 per 100.000 personer akutt blindtarmbetennelse i Norge. På verdensbasis er forekomsten av akutt blindtarmbetennelse avtakende uten at man kjenner årsaken til dette.