UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Smerte.jpg

Illustrasjonsfoto

Typiske symptomer ved cøliaki er løse og hyppige avføringer, magesmerter, vekttap og slapphet. Mange er syke i flere år før de får diagnosen.

  • Sist endret: 12.09.2014
  • Sist revidert: 12.09.2014

Hvilke plager kan cøliaki gi?

Cøliaki kan arte seg på mange måter. Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Avføringen er ofte rikelig, gråhvit og illeluktende. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. I noen tilfeller viser mageplagene seg som forstoppelse. Barn som lider av cøliaki, kan vise redusert vekst og være sure og grinete. Tilstanden kan også være uten symptomer eller bare gi vage og lite uttalte symptomer. Voksne har ofte plager i mange år før diagnosen stilles. En regner med at ca. 20% av dem med cøliaki har en "stille" form for cøliaki.

Diaré kan utløses av andre lidelser, som for eksempel akutte infeksjoner, særlig mage- og tarminfeksjoner, eller skyldes betennelsestilstander i tykktarmen. Det er imidlertid mange med cøliaki som har fått stilt diagnosen cøliaki uten noen gang å ha hatt diaréplager eller andre plager fra tarmene. Mange av disse er blitt fortalt at de ikke kan ha cøliaki fordi de ikke har hatt diaré. I dag tror vi at bare halvparten av uoppdagede cøliakere har diaréplager.

Fordi tarmtottene er ødelagt, kan opptaket av enkelte næringsstoffer bli redusert. Dette gjelder blant annet fettstoffer og fettløselig vitaminer, kalsium, jern og vitaminene folat, B12 og D.

Ved for lavt opptak i tarmen av de angitte næringsstoffene kan det oppstå mangeltilstander. Mangel på fettløselige vitaminer vil f.eks kunne gi redusert nattesyn og beinskjørhet (osteoporose). Også kalsiummangel kan etter lang tid gi beinskjørhet. Jernmangel og mangel på folat og vitamin B12 kan gi lav blodprosent (anemi), noe som arter seg med slapphet og redusert yteevne. Langvarig mangel på folat og vitamin B12 kan også gi nerveskader, noe som kan vise seg med hukommelsesproblemer eller usikre bevegelser. Tilskudd med jern vil oftest ha liten virkning, inntil man har fått stilt korrekt diagnose og startet med glutenfri kost.

Påfallende tretthet, benskjørhet og magesmerter er alle tegn som kan skyldes cøliaki. Vantrivsel og manglende vektøkning, og endog vekttap, er vanligere hos spedbarn og småbarn. Dårlig høydetilvekst kan forekomme hos større barn.