UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

  • Sist revidert: 11.01.2011

Hva er den femte barnesykdom?

Femte barnesykdom, ansikt

Femte barnesykdom

Erythema infectiosum er en virussykdom med utslett, forårsaket av et parvovirus (B19). Sykdommen opptrer ofte som små epidemier, særlig vinter og vår. Den forekommer oftest hos barn i førskolealderen, men den kan ses hos personer i alle aldre. Tilstanden er svært vanlig.

Tid fra du smittes til sykdommen bryter ut, inkubasjonstiden, er 5-20 dager.

Sykdommen kalles gjerne femte barnesykdom fordi den er den femte av en gruppe barnesykdommer som noe tilbake i tiden var vanlig og der utslettene lignet hverandre. De andre fire barnesykdommene er meslinger, røde hunder, skarlagensfeber og den fjerde barnesykdom.

Debattregler