UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

Kikhoste regnes som en av de mest smittsomme barnesykdommene. De fleste barn blir vaksinert mot kikhoste før de er ett år gamle. De fleste som blir syke, er småbarn som ikke er vaksinert.

  • Sist endret: 12.06.2013
  • Sist revidert: 12.06.2013

Hva er kikhoste?

Astma hos barn

Kikhoste er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fester seg vanligvis i slimhinnen i svelget og lungene. Den utløser lokal skade av slimhinneoverflaten, og den produserer et giftstoff (toksin) som også medfører irritasjon og skader i slimhinnen.

De aller fleste barn er vaksinert mot kikhoste før de fyller 1 år (kombinasjonsvaksine: difteri-tetanus-kikhoste-polio + Hib). Som følge av vaksineringen er kikhoste etter hvert blitt mye sjeldnere enn tidligere. Men fra 1997 har det igjen vært økt forekomst med 3.000-4.000 meldte tilfeller årlig. Man antar at dette skyldes at vaksinen har kortere varighet enn det man tidligere trodde. Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper, men økningen har vært størst blandt tenåringer og voksne.

Det er som regel barn som ikke er vaksinert som får kikhoste blant småbarna. Vaksinen gir imidlertid ikke full beskyttelse. Har du vært utsatt for smitte, er det derfor mulig å utvikle sykdommen. Som regel får de som er vaksinert en mildere form som kan være vanskelig å kjenne igjen.

Debattregler