UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hofteleddsdysplasi er en en utviklingsfeil i hofteskålen. Som regel er dette en medfødt feil, men det finnes også tilfeller der denne feilen oppstår etter fødselen. Tidlig behandling er avgjørende for prognosen.

 • Sist endret: 07.08.2013
 • Sist revidert: 07.08.2013

Vil du vite mer?

 • Giktplager
 • Hofteleddsdysplasi - for helsepersonell

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet "Hofteleddsdysplasi" i Norsk Elektronisk Legehåndbok. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

Referanser

 1. Storer SK, Skaggs DL. Developmental dysplasia of the hip. Am Fam Physician 2006; 74: 1310-6. AFP
 2. Murphy SB, Kijewski PK, Millis MB, Harless A. Acetabular dysplasia in the adolescent and young adult. Clin Orthop 1990; 261: 215-23. PubMed
 3. Tredwell SJ. Neonatal screening for hip joint instability. Its clinical and economic relevance. Clin Orthop Relat Res 1992;63-8.
 4. Wilkinson JA. A post-natal survey for congenital displacement of the hip. J Bone Joint Surg Br 1972; 54: 40-9. PubMed
 5. Dunn PM. Perinatal observations on the etiology of congenital dislocation of the hip. Clin Orthop Relat Res 1976; 119: 11-22. PubMed
 6. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Den dysplastiske hofte I. Ugeskr Læger 2003; 165: 210-4. Ugeskrift
 7. Bjerkreim I, Arseth PH. Congenital dislocation of the hip in Norway. Late diagnosis CDH in the years 1970 to 1974. Acta Paediatr Scand 1978; 67: 329-32. PubMed
 8. Haasbeek JF, Wright JG, Hedden DM. Is there a difference between the epidemiologic characteristics of hip dislocation diagnosed early and late? Can J Surg 1995; 38: 437-8. PubMed
 9. Wynne-Davies R. Acetabular dysplasia and familial joint laxity: two etiological factors in congenital dislocation of the hip. A review of 589 patients and their families. J Bone Joint Surg Br 1970; 52: 704-16. PubMed
 10. Hinderaker T, et al. The impact of intra-uterine factors on neonatal hip instability. An analysis of 1,059,479 children in Norway. Acta Orthop Scand 1994; 65: 239-42. PubMed
 11. US Preventive Services Task Force. Screening for developmental dysplasia of the hip: Recommendation statement. Pediatrics 2006;117:898-902. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics 2006; 117: 557-76. Pediatrics
 12. Castelein RM, Sauter AJM. Ultrasound screening for congenital dysplasia of the hip in newborns: its value. J Pediatr Orthopaedics 1988; 6: 666-70. PubMed
 13. Lagerløv P, Bakke K, Hogstad EM. Screening for hofteleddsdysplasi på helsestasjonen. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2105-7. Tidsskriftet
 14. Prytz JF, Nesse E, Fagerli I. Medfødt hofteleddsluksasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3534-7. Tidsskriftet
 15. Strandberg C, Konradsen LAG, Ellitsgaard N, Glassau EN. Ultralydskanning ved diagnostik og behandling af hoftedysplasi. Ugeskr Læger 2008; 170: 235. Ugeskrift
 16. Woolacott NF, Puhan MA, Steurer J, Kleijnen J. Ultrasonography in screening for developmental dysplasia of the hip in newborns: systematic review. BMJ 2005; 330: 1413. BMJ
 17. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2006; 117: 557-76. PubMed
 18. Blom HC, Heldaas O, Manoharan P, Andersen BD, Søia L. Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998-2001. Tidsskriftet
 19. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Den dysplastiske hofte II. Ugeskr Læger 2003; 165: 214-9. Ugeskrift
 20. Grill F, Bensahel H, Canadell J, Dungl P, Matasovic T, Vizkelety T. The pavlik harness in the treatment of congenital dislocating hip: report on a multicenter study of the European Pediatric Orthopaedic Society. J Pediatr Orthop 1988; 8: 1-8. PubMed

Debattregler