UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hofteleddsdysplasi er en en utviklingsfeil i hofteskålen. Som regel er dette en medfødt feil, men det finnes også tilfeller der denne feilen oppstår etter fødselen. Tidlig behandling er avgjørende for prognosen.

 • Sist endret: 15.12.2015
 • Sist revidert: 15.12.2015

Vil du vite mer?

 • Giktplager
 • Hofteleddsdysplasi - for helsepersonell

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet "Hofteleddsdysplasi" i Norsk Elektronisk Legehåndbok. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

Referanser

 1. Storer SK, Skaggs DL. Developmental dysplasia of the hip. Am Fam Physician 2006; 74: 1310-6. AFP
 2. Tamai J. Developmental dysplasia of the hip. Medscape, last updated Jul 27, 2015. http://emedicine.medscape.com/article/1248135-overview
 3. Mahan ST, Katz JN, Kim YJ. To screen or not to screen? A decision analysis of the utility of screening for developmental dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Am. 2009 Jul. 91(7):1705-19.
 4. Bialik V, Bialik GM, Blazer S, et al. Developmental dysplasia of the hip: a new approach to incidence. Pediatrics. 1999;103:93-99. PubMed
 5. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Den dysplastiske hofte I. Ugeskr Læger 2003; 165: 210-4. Ugeskrift
 6. Ortiz-Neira CL, Paolucci EO, Donnon T. A meta-analysis of common risk factors associated with the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Eur J Radiol 2012; 81:e344. PubMed
 7. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, et al. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2006;117:e557-e576.
 8. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Helsedirektoratet 2014. IS-2086 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nyt...
 9. US Preventive Services Task Force. Screening for developmental dysplasia of the hip: Recommendation statement. Pediatrics 2006;117:898-902. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics 2006; 117: 557-76. Pediatrics
 10. IK-2617. Veileder for helstatsjons- og skolehelsetjenesten. Statens helsetilsyn 1998 http://www.kith.no/upload/1459/SHT-V2-98Veile...
 11. Lagerløv P, Bakke K, Hogstad EM. Screening for hofteleddsdysplasi på helsestasjonen. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2105-7. Tidsskriftet
 12. Prytz JF, Nesse E, Fagerli I. Medfødt hofteleddsluksasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3534-7. Tidsskriftet
 13. Strandberg C, Konradsen LAG, Ellitsgaard N, Glassau EN. Ultralydskanning ved diagnostik og behandling af hoftedysplasi. Ugeskr Læger 2008; 170: 235. Ugeskrift
 14. Woolacott NF, Puhan MA, Steurer J, Kleijnen J. Ultrasonography in screening for developmental dysplasia of the hip in newborns: systematic review. BMJ 2005; 330: 1413. BMJ
 15. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2006; 117: 557-76. PubMed
 16. Blom HC, Heldaas O, Manoharan P, Andersen BD, Søia L. Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998-2001. Tidsskriftet
 17. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Den dysplastiske hofte II. Ugeskr Læger 2003; 165: 214-9. Ugeskrift