UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

omgangssyke

Illustrasjonsfoto

Virusinfeksjon i tarmen, omgangssyke, er en vanlig årsak til kortvarig diarè og oppkast.

  • Sist endret: 29.03.2015
  • Sist revidert: 29.03.2015

Hva er omgangssyke?

Sykdommen varer normalt fra noen få dager til en ukes tid, og den smitter lett.

Viral gastroenteritt er den medisinske betegnelsen på virusinfeksjon i tarmen eller omgangssyke. Dette er en vanlig årsak til diaré og oppkast. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men den er alvorligst hos små barn (hos spedbarn under 3 måneder forekommer tarminfeksjon sjeldent). På samme måte som forkjølelse er også virusinfeksjon i tarmen vanligst om vinteren, men tilstanden forekommer i alle årstider.

Det finnes en rekke virus som kan gi diaré og oppkast. Noen virus gir først og fremst kvalme og oppkast, andre gir hovedsakelig diaré - det vanligste er likevel en kombinasjon. Det er også forskjeller mellom de ulike typene virus i tiden det tar fra en blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden). I de fleste tilfellene tar det 2-3 dager, men både lengre og kortere intervall forekommer.

Sykdommen kan vare opptil en ukes tid. Oppkasttendensen gir seg vanligvis etter 1-2 dager, mens diaréen oftest varer noe lengre.