Retts syndrom er en alvorlig forstyrrelse i hjernens utvikling. De første symptomene ses oftest i 6-18 måneders alder. Sykdommen er sjelden.

  • Sist endret: 18.04.2014
  • Sist revidert: 18.04.2014

Hva er Retts syndrom?

Retts syndrom er en alvorlig forstyrrelse i hjernens utvikling som forårsaker psykisk utviklingshemming, vanskeligheter i samspillet med andre mennesker og problemer med målbevisste bevegelser. Tilstanden forekommer nesten utelukkende hos jenter og skyldes en arvelig (genetisk) feil i en del av X-kromosomet som kalles MECP2. Retts syndrom hører med blant de såkalte gjennomgripende utviklingsforstyrrelsene, som også omfatter barneautisme og Aspergers syndrom.

Tilstanden er svært sjelden. I Norge fødes i gjennomsnitt tre jenter hvert år med Retts syndrom.

Debattregler

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Down syndrom

En person med Down syndrom har et ekstra kromosom 21, slik at denne personen har ...

Fragilt X-syndrom

Fragilt X-syndrom (FXS) er en arvelig sykdom som kan arte seg med blant annet ...

Retts syndrom

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden. Frambu har følgende omtale av ...

Utviklingsforstyrrelser hos barn

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er alvorlige tilstander som barneautisme, ...

Klage på bruk av tvang og makt

Lov om sosiale tjenester hjemler bruk av tvang og makt overfor enkelte psykisk ...

NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

©2011 Norsk Helseinformatikk AS. Alle rettigheter er reservert. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til. Vi tillater ikke reklame for behandlere/ behandlingsmetoder i kommentarfeltene. Alle slike innlegg vil bli slettet.