UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Retts syndrom er en alvorlig forstyrrelse i hjernens utvikling. De første symptomene ses oftest i 6-18 måneders alder. Sykdommen er sjelden.

  • Sist endret: 18.04.2014
  • Sist revidert: 18.04.2014

Hva er Retts syndrom?

Retts syndrom er en alvorlig forstyrrelse i hjernens utvikling som forårsaker psykisk utviklingshemming, vanskeligheter i samspillet med andre mennesker og problemer med målbevisste bevegelser. Tilstanden forekommer nesten utelukkende hos jenter og skyldes en arvelig (genetisk) feil i en del av X-kromosomet som kalles MECP2. Retts syndrom hører med blant de såkalte gjennomgripende utviklingsforstyrrelsene, som også omfatter barneautisme og Aspergers syndrom.

Tilstanden er svært sjelden. I Norge fødes i gjennomsnitt tre jenter hvert år med Retts syndrom.