UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 24.10.2009

Knoklene

humerus og ulna

Overarmen består av et bein kalt overarmsbeinet (humerus). Det er en rørknokkel. Overarmsbeinet er bundet til skulderbladet ved hjelp av et kuleledd. Dette gjør at armen kan beveges i mange retninger. Omkring leddet er det festet en rekke leddbånd som beskytter og støtter leddet.

Underarmen består av to bein kalt spolebeinet (radius) og albuebeinet (ulna). Begge disse er i likhet med overarmsbeinet, rørknokler. Albueleddet er et hengselledd og består av spolebeinet, albuebeinet og overarmsbeinet.