UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 24.10.2009

Muskler i skulderregionen

deltoideus-front.plo.jpg

rotatorcuff med markering

En viktig muskelgruppe i skulderregionen er rotatormansjetten. Denne kalles også for rotatorkappen eller rotatorcuffen. Muskelgruppen består av fire muskler. Alle musklene har sitt utspring fra forsiden eller baksiden av skulderbladet og fester på utsiden av overarmsbeinet. Som navnet antyder, har musklene som oppgave å rotere armen utover eller innover. Andre funksjoner er å føre armen til siden eller inn mot kroppen. Rotatormansjetten er dessuten viktig for at skulderleddet skal være stabilt. Sammen med musculus teres major og musculus deltoideus utgjør musklene i rotatormansjetten de seks musklene som forbinder skulderbladet med overarmsbeinet.

Skuldermusklene får sine nerveimpulser fra ryggmargsnivå C4-C7.