UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 26.10.2009

Immunsystemet (immunforsvaret) er kroppens forsvar mot alt det den oppfatter som fremmed. Det kan være bakterier, virus, sopp, kunstige stoffer, implantater, uforlikelig blod eller vev. Når kroppen møter en fremmed inntrenger, kan den sette i gang en betennelsesreaksjon (inflammasjon). De fem klassiske tegnene på en betennelse i et område er:

  • rødhet
  • varme
  • hevelse
  • smerte
  • nedsatt funksjon

Andre typiske tegn kan være at du får feber, føler deg slapp og har redusert matlyst. Kroppens forsvar kan også igangsette en betennelsesreaksjon ved for eksempel et kutt, et slag, overbelastning og liknende. Selv om immunforsvaret da ikke nødvendigvis trengs for å bekjempe fremmede inntrengere, kan det ha skjedd en vevsskade som trenger opprydning og reparasjon. Immuncellene hjelper til også med denne prosessen.