UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

full gutt

Illustrasjonsfoto

I løpet av de siste årene har vi i Norge hatt en økning av alkoholbruk og spesielt av skadelig fyll. To prosent av befolkningen er alkoholavhengige, men hele 10 prosent bruker alkohol på en skadelig måte.

  • Sist endret: 16.12.2009

Dette betyr at langt flere enn de som er klar over det, har plager og sykdommer som skyldes for høyt alkoholinntak.

I perioden 1996-2006 har Bergen legevakt hatt en økning i antall personer med alkoholforgiftning på 90 prosent, i følge Bergens Tidende. Dagens Medisin skriver at antall kvinner med skrumplever har økt med 70 prosent i løpet av seks år.

Ifølge SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) øker ikke alkoholforbruket blant unge som det gjorde på slutten av 90-tallet. På sykehusene og legevakten kommer det likevel inn stadig flere med skader som er knyttet til alkoholforbruk.

- Vi ser en økende forekomst av skadelig fyll, men tallene på landsbasis viser ikke en dramatisk økning i alkoholforbruk blant unge de siste årene. Sannsynligvis er det enkelte som utvikler et annet mønster og drikker mer enn før, sier Svein Skjøtskift, overlege og spesialist i psykiatri, leder for Rusmedisinsk team ved Medisinsk avdeling på Haukeland sykehus.