UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

undersøkelse, stetoskop, lege.jpg

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mykoplasma lungebetennelse er en lungebetennelse som gir litt andre symptomer, og krever litt annen behandling, enn "vanlig" lungebetennelse.

  • Sist endret: 26.10.2015
  • Sist revidert: 26.10.2015

Hva er mykoplasma lungebetennelse?

Lungebetennelse forårsaket av bakterien Mycoplasma pneumoniae gir litt andre symptomer, og trenger også en annen behandling enn "vanlig" lungebetennelse. Mykoplasma er en liten bakterie som skiller seg fra de vanlige bakteriene ved at den mangler cellevegg, og dermed mangler den også penicillinets angrepspunkt. Infeksjonen er ikke spesielt farlig, og den går over av seg selv etter kortere eller lengre tid. Mycoplasma pneumoniae er den hyppigste årsaken til det som betegnes atypisk lungebetennelse.

No title

Mykoplasma lungebetennelse kan forekomme i alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos barn og ungdom i alderen 5-25 år. Bakterien fører også til lungebetennelser hos eldre. Sykdommen kan smitte i tette miljøer som skoleklasser og familier. Det tar 1-3 uker fra en smittes til sykdommen bryter ut (inkubasjonstid).

Sykdommen opptrer oftest høst og vinter. Noen år kan en se epidemier av mykoplasma lungebetennelse. Høsten/vinteren 2011 var det uvanlig høy forekomst av sykdommen i Norge. Vanligvis medfører smitte en plagsom tørrhoste og halsvondt uten tydelig tegn til lungebetennelse. Vi regner med at bare 3-10% av dem som er smittet av Mycoplasma pneumoniae, utvikler lungebetennelse.