UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

kvinne,svimmel,syk,sliten.jpg

Illustrasjonsfoto

Hva tror du feiler Erna Hoff? Les sykehistorien og velg det svaret du tror er riktigst.

 • Publisert: 23.12.2016

Erna Hoff er 55 år. De siste dagene har hun fått en intens svimmelhet. Hun har ikke besvimt, har ingen lammelser eller vært utsatt for noen hodeskade. Tilstanden debuterte for noen dager siden nokså akutt og har holdt seg uendret siden da. Svimmelheten kommer som anfall og arter seg som alt går rundt. Anfallene kan vare fra minutter til timer. De synes å utløses ved posisjonsendringer av hodet og er ledsaget av kvalme og oppkast. Det oppstår ufrivillige øyebevegelser. Ingen endringer i hørsel. Hun har ingen andre sykdommer og bruker ingen medisiner.

Hvilken diagnose tror du er riktig?

 • Hjerneslag
 • Betennelse i hørselsnerven (vestibularisnevritt)
 • Betennelse i balanseorganet (labyrintitt)
 • Krystallsyke (benign posisjonell vertigo)
 • Ménières sykdom

Svaret kan du skrive på våre Facebook-sider. Det vil bli lagt ut i morgen formiddag.

Riktig svar

Svimmelhet på denne måten kan ha flere årsaker, og det kan være vanskelig å skille tilstandene fra hverandre. Flere av disse diagnosene kan være mulige, men noen er mindre sannsynlige.

 • Hjerneslag. Siden det ikke foreligger noen lammelser, taler det imot hjerneslag. Det kunne vært et "drypp" (TIA), men det varer i maksimalt 24 timer.
 • Vestibularisnevritt. Ja, sykehistorien kan gi mistanke om denne tilstanden, men svimmelheten er ikke så anfallspreget.
 • Labyrintitt. Også denne tilstanden kan være en mulig forklaring, men vanligvis er sykdomsbildet preget av både akutt svimmelhet og akutt nedsatt hørsel.
 • Benign posisjonell vertigo. Ja, det er vel den mest sannsynlige diagnosen siden svimmelheten kommer som anfall som utløses av hodebevegelser.
 • Ménières sykdom. Det er mindre sannsynlig. Denne tilstanden er karakterisert ved gjentatte episoder med svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel.