UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Akutt legemiddelforgiftning er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse.

  • Sist endret: 14.11.2016
  • Sist revidert: 14.11.2016

En akutt overdosering med legemiddel kan være et uhell, et barn som finner noen tabletter og svelger dem ned, eller en villet handling der vedkommende forsøker å ta sitt eget liv.

Hva er en legemiddelforgiftning?

Akutt legemiddelforgiftning er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse1Frithsen IL, Simpson WM Jr. Recognition and management of acute medication poisoning. Am Fam Physician 2010; 81: 316-23. AFP. Heldigvis er de aller fleste medikamentforgiftninger ikke livstruende2Position paper: cathartics. J Toxicol Clin Toxicol 2004; 42: 243-53. PubMed. Selv om behandlingen av medikamentforgiftede voksne og barn i prinsippet er den samme, så kan barn påvirkes alvorlig selv etter små tablettinntak3-43. Rosenbaum TG, Kou M. Are one or two dangerous? Tricyclic antidepressant exposure in toddlers. J Emerg Med 2005; 28: 169-74. PubMed
4. Little GL, Boniface KS. Are one or two dangerous? Sulfonylurea exposure in toddlers. J Emerg Med 2005; 28: 305-10. PubMed
.

En norsk studie viser at det i gjennomsnitt innlegges vel 4000 tilfeller av selvpåførte forgiftninger i norske sykehus5Kopjar B, Dieserud G, Wiik J. Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798-800. Tidsskriftet. Tallene er noe høyere for kvinner enn for menn. Forekomsten er høyere blant yngre enn blant eldre mennesker, høyest blant kvinner i aldersgruppen 20–24 år. Legemiddelforgiftninger utgjør 5-10% av alle akuttinnleggelser i sykehus6Proudfoot, A. Acute poisoning: Principles of management. Med Int 1989; 61: 2499. PubMed.