UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Nedsatt mengde natrium i blodet kan skyldes for lite tilskudd av natrium eller for mye væske i kroppen. Alvorlig hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt.

  • Sist endret: 13.02.2013
  • Sist revidert: 13.02.2013

Hva er hyponatremi?

Natrium (Na) er et grunnstoff som inngår i mange salter. Vanlig bordsalt er NaCl (natriumklorid). I kroppen finnes Na og NaCl både i blodet, i væsken rundt cellene og inne i cellene. I kroppsvæskene omtales Na som en elektrolytt. Eksempler på andre elektrolytter er kalium, kalsium, klor etc. Natrium forekommer i kroppsvæskene ofte som et positivt ladet ion (Na+).

Ca. 70% av natrium i kroppen er utbyttbart og finnes i hovedsak i rommet utenfor cellene (ekstracellulær rommet). Lavt natrium, hyponatremi, defineres som plasma-natrium under 136 mmol/L, det vil si at konsentrasjonen av Na+ i blodvæsken er 136 mmol/L. Mild hyponatremi er vanlig ved en rekke sykdommer, både akutte og kroniske, uten at man kan finne noen åpenbar årsak, og uten at behandling er påkrevd. Alvorlig hyponatremi er forbundet med betydelig sykelighet og dødelighet.

Hyponatremi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse. Høyest er forekomsten blant eldre pasienter.