UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Publisert: 15.12.2008

Dokumentet er gjengitt etter brosjyren "Medisinsk kull - forebygging av forgiftninger" utgitt av Helsedirektoratet, publisert 05.12.08

Medisinsk kull

Forgiftning1

Medisinsk kull er spesialbehandlet kull som kan være nyttig å gi forgiftningsuhell.

Medisinsk kull binder til seg mange ulike stoffer, blant annet de fleste legemidler, sopp- og plantegifter. På denne måten kan kull redusere opptaket av giftige stoffer i kroppen. Det er viktig å gi kullet så raslt som mulig etter uhellet. Derfor bør alle med små barn ha medisinsk kull hjemme.

Medisinsk kull kan kjøpes reseptfritt på apotek.