UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Syntetiske cannabinoider er et relativt nytt fenomen som først framstod som et forholdsvis uskyldig rusmiddel. Det har utviklet seg i lunefull retning, og får stadig flere unge liv på samvittigheten.

  • Sist endret: 19.11.2015

Hva er syntetiske cannabinoider?

"Spice" er ett av flere kallenavn på syntetisk framstillt cannabis (hasj, marihuana). ”Sence”, ”Smoke”, ”ChillX”, ”Yukatan Fire”, ”Skunk”, ”Blaze”, ”Chillem”, ”K2”, ”Aroma” og ”Mary Jane” er andre navn. I pulverform blir stoffene solgt under navn som JWH-018, JWH-122, JWH-073 og AM-2201, AM-634, AM-2233. Disse tilhører gruppen "designer drugs", det er narkotiske stoffer som er kunstig fremstilt for å unngå analyser og lovverk.

Man trodde cannabis ville være et godt utgangspunkt for å finne medikamenter med smertelindrende eller andre gunstige helseeffekter. Ugunstige ruseffekter av cannabis overskygger de gunstige effektene, og legemiddelprodusentene har ikke klart å skille disse effektene fra hverandre. Det er særlig tetrahydrocannabinol (THC) som forårsaker de psykoaktive effektene fra cannabis. I 40 år har man forsøkt å utvikle medikamenter fra cannabis uten THC og ruseffekt, men disse forsøkene er nå mer eller mindre skrinlagt. Ingen av disse stoffene viste en så gunstig effekt at de ble påkostet en grundig utprøving på mennesker. Det som dessverre skjedde var at disse stoffene kom i gale hender. De ble tatt i bruk i såkalte "legal highs" - rusblandinger med nye stoff som ikke kunne detekteres på vanlig måte.

Det er THC man ser etter i blod og urinprøver som skal påvise rus fra cannabis. Lovgivning i de fleste land baserer seg på lister over narkotiske stoffer hvor (som regel) THC inngår. Syntetiske cannabinoider inneholder ikke THC, og unngår på denne måten både lovverk og analyser. Etterhvert som myndighetene har blitt oppmerksom på syntetiske cannabinoider er disse oppført på listen over ulovlige substanser. Resultatet av dette er at det stadig utvikles nye syntetiske cannabinoider.