UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Allergisymptomer varierer avhengig av hvor allergisk du er og stoffet som utløser tilstanden. Noen personer får livstruende allergireaksjoner.

  • Sist endret: 14.11.2016
  • Sist revidert: 14.11.2016

Bakgrunn

  • Allergi skyldes at kroppen reagerer på et stoff som mat, kjemikalium, medikament eller plantepollen som for de fleste mennesker er harmløse stoffer
  • Allergisymptomene varierer avhengig av din disposisjon for allergi og stoffet som utløser det. De vanligste symptomene er raskt oppståtte pustevansker (astma), hudutslett (elveblest), magesmerter eller brekninger og diaré. Typisk forsvinner disse symptomene ofte etter ganske kort tid (timer)
  • Noen personer reagerer med livstruende reaksjoner (anafylaktisk sjokk)