UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

I dag finnes det hjertestartere på mange offentlige steder. Les videre for å lære mer om når og hvordan den skal brukes.

  • Sist endret: 05.02.2014
  • Sist revidert: 05.02.2014

Hva er en hjertestarter?

  • En hjertestarter (defibrillator) kan brukes til å stanse en unormal hjerterytme og starte opp hjertet på nytt
  • Foruten hjertestartere som brukes i sykehus, så finnes det i dag mindre, hendigere, automatiske, mobile hjertestartere der bruken er selvforklarende
  • Slike enkle hjertestartere finnes i dag på mange offentlige steder, i handlesentra og i private bedrifter der det finnes personer som er trenet i å bruke den - men i nødsituasjoner kan de også brukes uten opplæring
  • Hjertestarter er ikke beregnet til bruk på barn under 1 år