UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 07.08.2015
  • Sist revidert: 07.08.2015

Situasjonen

  • Et alvorlig blodtap må kontrolleres så snart som mulig
  • Hvis den skadete mister mye blod, kan det oppstå sjokk og vedkommende vil etter hvert miste bevisstheten