UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hvilke komplikasjoner kan en røykskade føre til?

  • Publisert: 19.01.2014

Hva er røykskade?

Inhalasjon av røyk er den ledende årsaken til død i forbindelse med brann. Den fører til tre typer skader:

  • Termiske skader (brannskader) mot de øvre luftveier
  • Kjemiske skader av luftrør og bronkier
  • Systemisk forgiftning med karbonmonoksyd (kullosforgiftning) og/eller cyanid

Død som følge av ild og brann er av de hyppigste årsakene til død i hjemmet. De fleste dødsfallene skyldes inhalasjon av røyk, hvorav opptil 80% er forårsaket av kullosforgiftning. Blant personer som dør og som har både inhalasjons- og brannskader på huden, skyldes 3/4 av dødsfallene lungekomplikasjoner.