UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Acetylcystein brukes som motgift ved forgiftninger med paracetamol. Men acetylcystein har også vist seg å virke ved en rekke andre tilstander.

  • Sist endret: 27.04.2014
  • Sist revidert: 27.04.2014

Acetylcystein (Acetylcystein®, Bronkyl®, Mukomyst®) er godt kjent som motgift (antidot) ved paracetamolforgiftning1Brok J, Buckley N, Gluud C. Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdose. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2006. CD003328. Cochrane. Midlet brukes imidlertid også ved en rekke andre tilstander der graden av vitenskapelig dokumentasjon varierer sterkt2Millea PJ. N-acetylcysteine: multiple clinical applications. Am Fam Physician 2009; 80: 265-9. AFP. Disse anvendelsene stammer fra stoffets evne til å støtte kroppens antioksidant- og nitrogenoksid-systemer under stress, infeksjoner, forgiftninger og inflammatoriske tilstander. Tilskudd med acetylcystein er vist å heve nivået av glutation, kroppens viktigste antioksidant3Dekhuijzen PN. Antioxidant properties of N-acetylcysteine: their relevance in relation to chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2004; 23: 629–36..

Glutation er avgjørende for kroppens nedbrytning av giftige stoffer og har en sterkt beskyttende effekt på celler4Dickinson DA, Moellering DR, Iles KE, et al. Cytoprotection against oxidative stress and the regulation of glutathione synthesis. Biol Chem 2003; 384: 527–37.. Ved å motvirke reduksjon i kroppens glutationnivå vil acetylcystein kunne dempe inflammasjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom, influensa og idiopatisk lungefibrose. I tillegg er acetylcystein et middel som vier ut blodårene (vasodilatator).