UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Inntak av større mengder alkohol og medikamenter kan forårsake alvorlige fysiske og psykiske reaksjoner. Her kan du lære mer om hvordan du kan bidra med livreddende førstehjelp i akutte tilfeller.

  • Sist endret: 05.08.2015
  • Sist revidert: 05.08.2015

Bakgrunn

  • Inntak av større mengder alkohol og medikamenter kan forårsake alvorlige fysiske og psykiske reaksjoner
  • Vedkommende kan falle og påføres skader
  • Hvis vedkommende ikke er ved full bevissthet, er det en risiko for at vedkommende kan kaste opp, puste inn oppkastet og kveles
  • Fordi alkohol og noen medikamenter utvider hudens blodårer, vil vedkommende tape varme og kunne bli nedkjølt (hypotermi)
  • Selv om det lukter alkohol av vedkommende, behøver ikke det være problemet. Endringer i fysisk og psykisk status kan også skyldes f.eks. hjerneslag, hjerteattakk/hjerteinfarkt, insulinsjokk eller epileptisk anfall.
  • Sentralstimulerende midler som amfetamin, ”speed”, ”whizz”, kokain, crack kan utløse hallusinasjoner, aggitasjon, hjerteinfarkt, livtruende heteslag, høyt blodtrykk, kramper og sirkulasjonssvikt