UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Dersom du tror at du eller barnet ditt har spist giftig sopp, anbefaler Giftinformasjonen følgende førstehjelp:

  • Sist endret: 15.12.2014
  • Sist revidert: 15.12.2014

Bakgrunn

  • Det finnes ca. 60 giftige sopparter i Norge; hvorav spiss og butt giftslørsopp og ulike arter fluesopp er de farligste. De kan forårsake dødsfall etter inntak av fra ½ til 1 sopp om ikke legehjelp fås i tide
  • Ingen har dødd av soppforgiftning i Norge på mer enn 25 år
  • Cirka 200 mennesker blir soppforgiftet i Norge årlig
  • De fleste alvorlige soppforgiftninger utvikler seg langsomt. Fra soppen blir spist til ubehaget melder seg tar det normalt fra 6–24 timer, noen ganger kan det gå opp til flere døgn