UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 30.07.2015
  • Sist revidert: 30.07.2015

Dersom et barn har spist giftige planter, eller fått irriterende plantesaft på huden eller i øyet, anbefaler Giftinformasjonen følgende førstehjelp:

Førstehjelp når plantemateriale er spist eller smakt på

  1. Fjern planterester fra munnen.
  2. Gi straks noe å drikke.
  3. Brekninger skal normalt ikke fremkalles hjemme.
  4. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for mer informasjon: 22 59 13 00
  5. Ved alvorlige symptom ring 113.