UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hjernerystelse skyldes vanligvis et slag mot hodet som "ryster" hjernen på innsiden av hodeskallen. Tilstanden kan imidlertid også skyldes en indirekte skade, som det å lande tungt på bena.

  • Sist endret: 15.12.2014
  • Sist revidert: 15.12.2014

Bakgrunn

  • Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter
  • Hjernerystelse gir alltid fullstendig tilfriskning
  • Husk at du alltid skal mistenke ryggmargsskade ved større hodeskader
  • Dersom den skadete senere klager over symptomer som hodepine eller forstyrret syn, bør vedkommende søke lege