UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Et stikksår innebærer risiko for infeksjon og for stivkrampe.

  • Sist endret: 07.08.2015
  • Sist revidert: 07.08.2015

Diagnosen

  • Et punktsår gir vanligvis ingen større blødning. Ofte er det en liten blødning og såret synes å lukke seg umiddelbart. Dette betyr ikke at behandling ikke er påkrevet
  • Et stikksår, f.eks. fra å ha tråkket på en spiker eller blitt stukket av en stift eller liten spiker, kan innebære en risiko for infeksjon. Objektet som forårsaket såret, kan føre med seg sporer av stivkrampe eller andre bakterier, særlig hvis objektet har blitt tilsølet med jord
  • Punktsår fra menneske- eller dyrebitt er særlig utsatte for infeksjon. Var bittet dypt nok til at det blør, bør man søke medisinsk hjelp