UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Et astmaanfall skyldes at luftveiene blir trange.

  • Sist endret: 04.08.2015
  • Sist revidert: 04.08.2015

Bakgrunn

  • Et astmaanfall skyldes at luftveiene blir trange og forårsaker hvesing og pustevansker
  • Anfallet kan utløses av et stimulus, f.eks. støv, eller anfallet kommer uten noen forklarlig grunn
  • De fleste med astma bruker en inhalator som bidrar til å gjøre luftveiene mindre trange