UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Skader av øyet kan får alvorlige konsekvenser dersom det ikke behandles snarest.

  • Sist endret: 15.12.2014
  • Sist revidert: 15.12.2014

Bakgrunn

  • Selv mindre øyeskader skal undersøkes straks av lege for å hindre synstap
  • Det er viktig at den skadete holder seg i ro under og etter behandling