UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 02.08.2015
  • Sist revidert: 02.08.2015

Situasjon

  • Fastklemming skyldes vanligvis at noe har ramlet ned på/over en person, eller det har vært en bilulykke hvor en skadet person sitter klemt fast
  • Skaden kan innbefatte bruddskader og/eller indre eller utvendig blødning
  • Hvis den skadete har ligget klemt fast over lengre tid, kan kroppsvev - særlig muskulatur - være skadet. Når trykket fjernes, kan den skadete gå i sjokk
  • Ved langvarig inneklemming kan giftstoffer hope seg opp i det knuste vevet, og hvis giftstoffene frigis brått til sirkulasjonen, kan det i verste fall føre til nyreskade