UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Slik sjekker du puls, pust og bevissthetsnivå mens du venter på ambulansen.

  • Sist endret: 30.07.2015
  • Sist revidert: 30.07.2015

Selv om man ideelt sett bør overvåke puls, pust og bevissthetsnivå, kan det for den uerfarne ofte være vanskelig å måle pulsen. Hvis så er tilfelle, anbefales det å droppe å følge med pulsen. Konsentrer deg heller om å følge med pust og bevissthetsnivå.

Situasjon

  • Mens du venter på ambulansen, er det viktig å følge med på den skadetes pustefunksjon, puls og bevissthet
  • Disse livsviktige tegnene vil hjelpe deg å vurdere om tilstanden er stabil, forverrer seg, bedrer seg eller om det foreligger et spesifikt problem
  • Det kan også være nødvendig å sjekke kroppstemperaturen
  • Skriv om mulig ned funnene dine og intervallene mellom hver måling og gi informasjonen til ambulansepersonellet eller helsepersonellet