UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

 • Sist endret: 20.01.2015
 • Sist revidert: 20.01.2015

Situasjonen

 • Du har vært med i en ulykke eller du kommer til et ulykkessted
 • Dine første oppgaver er å
  • Ring Medisinsk nødtelefon - 113 - og følg deres veiledning men hjelpen er på vei
  • Sikre ulykkesstedet
  • Vurdere skadene
  • Bestemme hva som må gjøres
 • Ta umiddelbart på deg/dere gule markeringsvester
 • Sette opp varseltrekant minst 50 meter fra ulykkesstedet
  • Ved ulykker bak sving eller bakketopp, varseltrekant på andre siden av uoversiktlig veistykke
 • Påse at du ikke setter deg selv i fare når du kommer til ulykkesstedet. Sjekk røyk, brann, farlige kjemikalier
 • Hvis ulykkesstedet innebærer åpenbare farer for deg, må du vente til nødhjelpspersonell kommer - ambulanse, politi, ev. brannvesen
  • Hold tilskuere unna