UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Slik kan du vurdere tilsanden av en skadet person.

  • Sist endret: 30.07.2015
  • Sist revidert: 30.07.2015

Formål

  • Din første vurdering av en skadet, eventuelt bevisstløs person, er å sjekke om det foreligger pustestans, som trenger umiddelbar førstehjelp
  • Foreta en mer detaljert vurdering når du har klargjort at den skadede puster tilfredsstillende