UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Et vanlig råd til pasienter med hjertesvikt er at de bør ha en saltfattig kost. Det vitenskapelige grunnlaget for denne anbefalingen er tynt. Nye studier tyder på at saltfattig kost er uheldig.

  • Publisert: 02.11.2012

Bakgrunn

Saltfattig kost har i mange år blitt anbefalt til pasienter med hjertesvikt for å redusere risikoen for forverring av tilstanden. Pasienter anbefales et saltinntak (natriuminntak) på under 2-3 g/dag. Disse anbefalingene bygger på observasjonsstudier og konsensus blant eksperter (nivå C bevis). Lavere inntak av natrium er antatt å redusere væskemengden i kroppen og dermed belastningen på hjertet. De senere år er det imidlertid kommet randomiserte, kontrollerte studier som sår tvil om dette. Ja, som sågar har antydet at saltrestriksjon øker dødeligheten. En metaanalyse som bygger på disse nye studiene, er nå publisert1Dinicolantonio JJ, Pasquale PD, Taylor RS, et al. Low sodium versus normal sodium diets in systolic heart failure: systematic review and meta-analysis. Heart 2012 Aug 21. PMID: 22914535. PubMed.