UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 01.04.2014
  • Sist revidert: 01.04.2014

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

HLF er verdens største hørselsorganisasjon med over 55 000 medlemmer. Vi er en interesseorganisasjon for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière. Vi har ca 200 lokale lag fordelt over hele landet.

www.hlf.no
Ring 22 63 99 00 eller send en epost til hlf@hlf.no.