UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Nervecelle,lillustrasjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse.

  • Publisert: 04.03.2015

Det autonome nervesystemet kan ikke kontrolleres med vår egen vilje. Hovedoppgaven til det autonome nervesystemet er å bidra til å opprettholde likevekt i basale kroppsfunksjoner. Det spiller blant annet en viktig rolle i kontrollen av kroppstemperatur, blodkarenes diameter, blodtrykk, åndedrett, fordøyelse. Dersom en sansecelle registrerer endringer i kroppens kjernetemperatur, vil det sendes en nerveimpuls i en nervefiber til et senter i hjernen, hypothalamus. Her sammenliknes kroppens temperatur med den biologiske termostaten som er satt til 37 °C. Hypothalamus vil da sørge for at kroppen iverksetter tiltak slik at temperaturen kommer tilbake på samme nivå.

Det er ikke bare hypothalamus som er viktig i forbindelse med mottak av sanseinformasjon og opprettholdelse av likevekt. Også sentra i hjernestammen og hjernebarken spiller en stor rolle. I motsetning til nervene som går ut fra ryggmargen, spinalnervene, og som har såkalte motoriske nervefibre som sender nerveimpulser til skjelettmuskulaturen, så sender de autonome nervefibrene nerveimpulser til glatte muskelceller, kjertler og hjertemuskelen. Vi deler det autonome nervesystemet inn i det sympatiske, det parasympatiske og det enteriske nervesystemet.

No title
No title