UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Feber

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den økte temperaturen som oppstår ved feber, bidrar blant annet til at immunforsvaret mer effektivt klarer å ta knekken på mikrober.

  • Sist endret: 24.03.2015
  • Sist revidert: 24.03.2015

Feber er en tilstand med økt kroppstemperatur. Årsaken til den økte temperaturen er at hypothalamus (et senter i hjernen) – som har ansvaret for den overordnete kontrollen med kroppens temperatur - har endret termostatverdien for kjernetemperaturen i kroppen, for eksempel fra 37 °C til 39 °C. Hypothalamus’ endring i termostatverdien forårsakes oftest av feberfremkallende stoffer (pyrogener) som dannes ved blant annet bakterieinfeksjoner, virusinfeksjoner eller ved vevsskade. Den økte temperaturen bidrar blant annet til en effektivisering av immunforsvaret slik at man lettere kan ta knekken på mikrober.

Biologisk termostatverdi

Når den biologiske termostatverdien er økt, oppfatter kroppen det som om temperaturen er for lav og du begynner å fryse. Dermed vil kroppen øke varmeproduksjonen i tillegg til at blodkarene i huden trekker seg sammen slik at vi ikke taper så mye varme til omgivelsene. Når den biologiske termostatverdien derimot begynner å synke tilbake mot 37 °C igjen, oppfatter kroppen at den er for varm. Du vil da begynne å svette, blodkarene i huden utvides og varmeproduksjonen reduseres.