UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Publisert: 16.10.2009

AB0- og Rh-systemet

De to blodtypesystemene som har størst betydning, kalles ABO og Rhesus. I ABO-systemet finnes blodtypene O (null), A, B og AB. I Rhesus-systemet skilles det mellom Rh+ (positiv) og Rh- (negativ). Disse to systemene virker sammen. En person kan enten ha A+ eller A-, B+ eller B-, og så videre. Det finnes også andre, men mindre viktige blodtype-systemer.

Ca. 40% av den norske befolkningen har blodtype O, 48% har A, 8% har B og 4% har AB. 85% av den norske befolkningen er Rh+ (positiv) mens 15% er Rh- (negativ). Dette er uavhengig av ABO-typen.

Det har ingen helsemessig betydning for en person hvilken blodtype han eller hun har, men ved blodoverføring må blodtypene til giver og mottaker passe sammen.