UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

blodet

Illustrasjonsfoto

Blodet består av to hoveddeler, blodceller og plasma - den væsken som blodcellene flyter rundt i. Blodcellene består av røde og hvite blodceller samt blodplater. Lymfesystemet er separat fra blodsystemet, men det tømmer seg i blodet.

  • Sist endret: 19.11.2015
  • Sist revidert: 19.11.2015

Røde blodceller

Røde blodceller

Hoveddelen av blodcellene utgjøres av de røde blodcellene. Deres viktigste oppgave er å frakte oksygen (surstoff) fra lungene til alle deler av kroppen. De røde blodcellene inneholder proteinet hemoglobin som binder til seg oksygen i lungene og som frigjør oksygenet til kroppens vev ettersom blodet sirkulerer rundt i kroppen. De røde blodcellene transporterer også en del av avfallsstoffet karbondioksyd fra vevene og til lungene slik at det kan pustes ut.