UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Publisert: 16.10.2009

Det store og det lille kretsløpet

I kroppen sirkulerer blodet gjennom to separate kretsløp. Disse kretsløpene kalles henholdsvis det store kretsløpet (systemkretsløpet) og det lille kretsløpet (lungekretsløpet). I det store kretsløpet pumper hjertet friskt, oksygenrikt blod ut i kroppen. Formålet er å forsyne alt vev i kroppen med næringsstoffer og oksygen, samt å frakte bort avfallsstoffer fra vevet. I det lille kretsløpet pumper hjertet oksygenfattig blod til lungene hvor det tilføres oksygen og skilles ut karbondioksid før det returnerer til hjertet. Deretter starter syklusen på nytt.