UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

løping

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Smeller det i treningslokalet for old-boys laget er det som regel ikke skytevåpen involvert, det er mye vanligere at det er lyden av en akillessene som ryker.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 15.03.2014
 • Sist endret: 15.03.2014
Her er 7 spørsmål om akillessenen og skader i denne. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenkene kan du finne utfyllende informasjon om temaet.

Hvor på kroppen finner vi akillessenen?

 • På fotryggen
 • Over hælen
 • Foran kneet
 • Ved hoftekammen
En sene er en forbindelse mellom muskelvev og beinvev. Nesten alle våre bevegelser er gjort mulig gjennom sener. Senen i seg selv er som et stramt bånd med svært lite evne til å tøyes. Bevegelsen er det muskelen som skaper, men for at muskelsammentrekningen skal bidra til bevegelse av kroppen må muskelen være festet mellom to bein, overgangen mellom disse to beinene er det vi kaller ledd. Akillessenen finner vi mellom leggmuskelen og hælbeinet. Senen er lettest synlig over helen. Akillessenen har fått sitt navn etter en helt i gresk mytologi - Akilles. Som barn ble Akilles dyppet i elven Styx for å gjøre ham usårbar. Dessverre ble hælen han ble holdt i ikke fuktet. Dette var det eneste punktet hvor Akilles var sårbar. Han ble drept av et pilskudd mot hælen. Akilleshæl er i dag et uttrykk for et sårbart punkt på noe som ellers er robust.

Hva er den viktigste bevegelsen som utløses av at akillessenen strammes?

 • Fotbladet løftes mot leggen (tærne opp)
 • Fotbladet senkes mot bakken (stå på tå)
 • Kneet bøyes
 • Kneet rettes ut
Akillessenen er festet i leggmuskelen (m. triceps surae), som igjen er festet på baksiden av leggbeinet (en del er faktisk også festet på baksiden av låret). Når denne muskelen trekker seg sammen blir det et drag i akillessenen. Dette fører til at helen trekkes bakover og oppover, den trekkes mot leggen, og at vinkelen mellom fot og forsiden av leggen blir større. Den praktiske betydningen av dette er at forfoten beveges ned mot bakken - man står på tær.

Hva er hovedsymptomet ved betennelse i akillessenen?

 • Smerter i kneet
 • Smerter i leggen
 • Smerter i hælen
 • Smerter i tærne
Hovedsymptomet ved betennelse i eller rundt akillessenen er hælsmerter. Smertene kommer når man begynner å bruke hælen aktivt, for eksempel ved løping. De vil gjerne avta noe under aktiviteten, for så å forverres etterpå. Det foreligger ofte smerter og stivhet også under hvile. Tilstanden ses oftest hos idrettsfolk, middelaldrende mosjonister og eldre mennesker.

Hvem er mest utsatt for å få betennelse i akillessenen?

 • Ishocky/bandy-spillere
 • Fotballspillere
 • De som løper mye
 • Syklister
Løpere er spesielt utsatte, og særlig dersom man løper mye på hardt underlag. Endringer i aktivitetsnivå, bruk av dårlig skotøy, trening på ugunstig underlag og kaldt klima er andre typiske, utløsende, situasjoner. Tøyninger av leggmuskulaturen, alternativ trening og eventuelt bruk av betennelsesdempende medisiner kan være tilstrekkelig behandling. En innleggssåle i hældelen av skoene som bygger 0,5-2 cm, vil kunne avlaste senen og dermed gi noe lindring. Sålen bør brukes bare noen dager til få uker. De aller fleste returnerer til tidligere aktivitetsnivå uten betydelige plager, avlasning gir vanligvis gradvis bedring allerede etter få dager. Sykling kan være god alternativ trening.

Akillesseneruptur er en avrivning av akillessenen, hvilken gruppe er mest utsatt for denne skaden?

 • Små jenter (under 10 år)
 • Ungdom, begge kjønn
 • Menn rundt 45 år
 • Kvinner over 80 år
Avrivning av akillessenen rammer særlig menn mellom 30 og 60 år, og den oppstår som regel i forbindelse med fysisk aktivitet. Innenfor fotball, håndball og squash er denne type skade spesielt hyppig. Dersom man er dårlig trent, overbelaster hælen, eller at man brått legger om treningsformen, er risikoen for slik skade økt. I noen tilfeller kan forutgående plager med betennelse i akillessenen, eventuelt flere kortisonsprøyter i senen, være underliggende forklaringer. Her kan du se en animasjon av avrivning av akillessenen.

En avrivning av akillessenen kan være enten komplett eller delvis. En enkel test/prøve kan skille mellom disse formene - hvilken?

 • Blodprøve
 • Schirmers test
 • Urinprøve
 • Thompsons test
Det typiske ved en komplett ruptur er ofte et hørbart smell og akutte smerter i leggen, mange forteller at de trodde de ble sparket bak på leggen. Som regel skjer dette under aktiviteter som gir stor belastning på akillessenen. En delvis avrivning gir ofte mindre smerte enn en fullstendig avrivning. Det er som regel også morgensmerte/-stivhet i akillesområdet. Ved komplett ruptur klarer man ikke å stå på tærne, og man kan kjenne et søkk i senen og en tilsvarende kul/formforandring av leggmuskulaturen. Thompsons test forteller om en fullstendig avrivning av akillessenen dersom den gir manglende nedoverbøyning av fotbladet når den som utfører undersøkelsen klemmer sammen leggmuskelen (den skadede må ligge på magen eller står på kne). Ved delvis avrivning vil denne testen trekke fotbladet nedover, men bevegelsen vil være smertefull.

Operasjon og/eller gips er vanlig behandling ved en avrivning av akillessenen. Hvor lang tid vil det ta før man har tilnærmet normal funksjon i foten etter en slik skade?

 • 3 måneder
 • 6 måneder
 • 9 måneder
 • 1 år
Enten det blir operasjon eller ikke starter starter et rehabiliteringsprogram når gipsen er fjernet. Som regel vil man da henvises til en fysioterapeut. I starten foretas kun forsiktige passive bevegelser i ankelen. Etter 2 uker starter man med øvelser der akillessenen trenes opp med gradvis økende motstand. Etter ca. 10 uker startes med aggressiv gangtrening og etter hvert mer variert trening. Gjenopptakelse av normale aktiviteter skjer først etter ca. 4-6 måneder. Bedringen avhenger av graden av skade, kvaliteten på rehabiliteringsprogrammet samt den skadedes motivasjon for å bli raskt restituert - f.eks. vil profesjonelle idrettsfolk ha mer anledning og større motivasjon til å trene seg opp etter en slik skade.