UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Bendelorm, taenia saginata

Bendelorm, taenia saginata

Om du kjenner at det klør litt både her og der etter å ha tatt denne quizen, er det ikke nødvendigvis noe galt med deg, quizen i seg selv vil nok kunne ha en slik effekt på mange...

 • Publisert:
 • Sist revidert: 27.11.2015
 • Sist endret: 27.11.2015

Hva er en amøbe?

 • En algetype man finner i tropene
 • En gjennomsiktig flercellet organisme
 • Et encellet dyr uten fast form
 • Dyr med dårlig utviklet hjerne
En amøbe er et encellet dyr. De kan ikke bli store, alle er under 1 mm. Amøbene puster ikke selv, de er avhengig av at nødvendig oksygen selv finner veien inn i organismen (diffusjon). Blir organismen for stor, klarer ikke denne mekanismen å tilføre nok oksygen til å opprettholde liv. En parasitt er en organisme som "snylter" på andre, den er avhengig av en vert for å opprettholde sin livsstil. Slike parasitter kan leve i fredfull sameksistens med sin vert, men som regel medfører parasitten en skade. I denne quizen vil du kunne lese litt om amøber og parasitter som framkaller sykdom hos mennesker.

I særlig én by forårsaket protozoen Giardia lamblia tarminfeksjon hos mange her i Norge - hvilken?

 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Bodø
Protozoer er også éncellede dyr, og det finnes flere undregrupper av protozoer. Amøber tilhører en undergruppe av protozoer. Giardia lamblia er en encellet organisme, men den tilhører ikke samme undergruppe som amøber. En tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia kaller vi giardiasis. Årlig rapporteres det om 300-500 tilfeller i Norge, vel halvparten synes å være av utenlandsk opprinnelse. Smittestedet for de aller fleste er i utlandet. På verdensbasis smittes årlig ca. 0,5 million mennesker. Giardiasis er en hyppig årsak til vannbårne diaré-epidemier i industrialiserte land. I oktober 2004 var det et større utbrudd i Bergen. De siste 20 årene har man i Norge sett en gradvis økning i antallet meldte tilfeller med infeksjon som skyldes giardia, men i 2015 har det fortsatt ikke vært et tilsvarende utbrudd som det man så i Bergen i 2004.

Hva forårsaker amøbeinfeksjon?

 • Clostridium difficile
 • Vibrio cholerae
 • Shigella sonnei
 • Entamoeba histolytica
Alle disse fire alternativene kan gi kraftig diaré (gir henholdsvis pseudomembranøs kolitt, kolera og dysenteri). Det siste alternativet, entamoeba histolytica, omtales gjerne som amøbeinfeksjon, amøbiasis eller amøbedysenteri. Infeksjoner med Entamoeba histolytica forekommer over hele verden, men de er oftest knyttet til tropiske og subtropiske områder hvor over 40% av befolkningen i enkelte områder kan være smittet. På verdensbasis regner man med at ca. 500 millioner er smittet. Det er 50 millioner tilfeller av sykdommen på verdensbasis årlig, hvorav 40.000-100.000 dør. Sykdommen forekommer oftere ved dårlige sanitære forhold, noe som gjør hygienen enda viktigere ved besøk i tropiske strøk.

Hvor lang kan en bendelorm bli?

 • 50 cm
 • Ca. 1 meter
 • Ca. 5 meter
 • Mer enn 10 meter
Det finnes flere typer bendelormer, åpningsbildet til quizen viser en Taenia saginata. Noen av disse organismene infiserer først og fremst mennesker, mens andre har dyr som sin naturlige vert. Flere av dyrevariantene kan likevel forårsake infeksjoner hos mennesker. De mest aktuelle bendelormtypene er Taeniasis, Diphyllobothriasis, Hymenolepiasis og Dipylidiasis. Voksne Taenia-ormer er ofte 10-12 m lange, men de er rapportert å kunne bli over 25 m. De fleste infeksjonene hos mennesker er med bare en eller noen få voksne bendelormer.

Hvorfor klør barnemark mest om natten?

 • Lavt aktivitetsnivå om natten gjør at man lettere registrerer kløen
 • Om natten kryper marken ut og legger egg
 • Nivået av histamin i kroppen er høyest om natten
 • Kløe avler kløe, en kommer lettere inn i en ond sirkel om natten
Barnemark, også kalt småmark (de blir sjelden lengre enn 13 mm) eller oxyuris, er infeksjon med marken Enterobius vermicularis i endetarmen. Infeksjonen forekommer hyppigst blant skolebarn i alderen 5 til 10 år, og den er forholdsvis uvanlig blant barn under 2 år. Tilstanden medfører intens kløe om kvelden og natten. Marken kryper da ut på huden rundt endetarmsåpningen for å legge egg. Her kan man også observere marken direkte. Søvnvansker, rastløshet, irritabilitet er vanlige symptomer, særlig hos barn. Marken kan observeres utenpå avføringen eller rundt endetarmsåpningen.

Schistosomiasis er et alvorlig problem på verdensbasis, hvor mange mennesker mener man er smittet?

 • 5 millioner
 • 20 millioner
 • 200 millioner
 • 500 millioner
Schistosomiasis er en infeksjon i blodårer med en parasitt/blodigle som smitter i ferskvann. I andre deler av verden, særlig i Afrika, finnes varianter av denne iglen som kan gi alvorlig helsemessige konsekvenser. Over 200 millioner mennesker er bærere av infeksjonen, og ca. 1 av 10 (20 millioner mennesker årlig) blir alvorlig syke. Det anslås at tilstanden dreper mellom 20 000 og 200 000 mennesker hvert år. I 2013 fikk over 40 millioner mennesker behandling mot parasitten, og 260 millioner mottok forebyggende behandling mot infeksjonen som hyppigst rammer aldersgruppen 8-15 år. I lenken over kan du lese mer om marken og dens skadelige effekter på mennesker. Svømmekløe er en variant av schistosomiasis som er vanlig i Norge. Denne tilstanden skyldes vanligvis fugleschistosomer som ikke modnes i mennesker. Disse larvene er heller ikke i stand til å trenge gjennom huden til et menneske, men de prøver! Effekten av "vår variant" vil derfor være inntil én uke med litt kløe og utslett.

I Norge har 10 % av befolkningen vært smittet med toxoplasmose, hva er tilsvarende tall for Frankrike?

 • Ca. 5 %
 • Ca. 20 %
 • Ca 80 %
 • Nær 100 %
Toxoplasmose er en sykdom som er forårsaket av en parasitt som kalles Toxoplasma gondii. De fleste (ca. 80%) av dem som blir smittet av parasitten, har ingen sykdomstegn. Noen får lette influensaliknende plager som slapphet, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, sår hals og hevelse av lymfeknutene. Infeksjon med denne parasitten er normalt ikke farlig hos mennesker som ikke er gravide. Parasitten finnes over hele verden. Mange mennesker har vært smittet, og de fleste uten å vite om det. Kroppen har da dannet antistoff mot parasitten, og kroppen har ved senere kontakt et effektivt forsvar. I Frankrike har minst 80% av befolkningen antistoff mot parasitten, dvs. at de en eller annen gang i livet har vært smittet. I Norge er dette langt sjeldnere (ca. 10%).